Rodyti turinį


Terminai: Pareitis

Filosofija Lietuvoje siūlo svarstyti problemiškus (naujus, nenusistovėjusios vartosenos, ginčytinus) terminus. Jei norite pasiūlyti svarbų terminą vertimui ar svarstymui, nurodykite originalų terminą, jo vertimą ar vertimus, kontekstus, kuriame jis vartojamas, ir siųskite mums. O mes pasirūpinsime svetainėje paskelbti užklausų rezultatus: argumentuotus dėstytojų, svetainės lankytojų bei kūrėjų siūlymus bei komentarus. Taip pat galite mums rašyti argumentuotus komentarus svetainėje jau aptartiems žodžiams.

Siūlymus kviečiame rašyti elektroniniu paštu:
filosofija_lietuvoje@googlegroups.com

Pirmas siūlymas:

Pareitis (angl. supervenience) – šiuolaikinėje anglosaksų filosofijoje plačiai vartojamas techninis terminas, reiškiantis specifinę priklausomybės formą. Nors pareitis apibrėžiama įvairiais ir neretai tarpusavyje nesuderinamais būdais, bendriausiu požiūriu ją galima nusakyti taip: kai A ir B yra savybių, objektų, įvykių arba faktų aibės, tai A pareina nuo B, tik jei bet koks A pasikeitimas yra ir B pasikeitimas, bet ne atvirkščiai.
Pirmasis „pareities“ terminą filosofiniame kontekste pavartojo Richardas Hare’as juo nusakydamas santykį tarp natūralių ir moralinių savybių. Donaldas Davidsonas įvedė „pareities“ terminą į sąmonės filosofiją teigdamas, kad psichinės ypatybės pareina nuo fizinių ypatybių. Per Davidsono anomalųjį monizmą „pareitis“ išpopuliarėjo kaip fundamentali nereduktyviojo materializmo sąmonės filosofijoje sąvoka. Skiriami lokalios ir globalios pareities, silpnos ir stiprios pareities, konceptualios ir metafizinės pareities tipai.

Lietuvišką terminą „pareitis“ kaip angliškojo „supervenience“ vertimą 2005 metais pasiūlė prof. Marius Povilas Šaulauskas. Jį vartojau savo disertacijoje ir publikacijose. Šitaip terminą savo disertacijoje vartoja ir Vytautas Grenda. Sutinkamos lietuviškos alternatyvos – „supervenavimas“, „supervencija“, „antstatavimas“, „asimetrinė priklausomybė“, „asimetrinė kovariacija“.

Jonas Dagys

***

Jono Dagio daktaro disertacijoje Reduktyvistinės sąmonės teorijos šiuolaikinėse filosofijos kontroversijose „supervenience“ verčiama kaip „pareitis“. Čia, matyt, daugiausia prof. Šaulausko įtaka, tačiau šio žodžio siūlyčiau vis dar „neužšaldyti“, laikyti diskusijų objektu. Disertantas, skleisdamas šios sąvokos turinį, kalba apie asimetrinę priklausomybę (p. 56). Žinodama, kad lituanistai kol kas piestu stoja prieš „pareitį“ (tą patyriau, kai mano straipsnį apie D. Davidsoną redagavo Visuotinės lietuvių enciklopedijos redaktorius), siūlau pagalvoti apie galimybę „supervenience“ versti būtent kaip „asimetrinę priklausomybę“ – juk iš esmės tas žodis kaip tik tai ir reiškia. Disertacijoje randu ir kitą pasiūlymą: „nereduktyvistinė priklausomybė“ – kodėl ne?

Nijolė Radavičienė

***

„Pareitis“ kaip „supervenience“ vertimas pranašesnis už kitus tuo, kad yra ekonomiškas ir patogus darybiškai: šalia daiktavardžio yra ir atitinkamas veiksmažodis „pareiti“, dalyvis „pareinantis“. Be to, tai yra lietuviškas žodis (reiškiantis priklausomybę), kuris nėra itin aktyviai vartojamas šiuolaikinėje bendrinėje kalboje, todėl paversti jį terminu su specifinėmis konotacijomis neturėtų būti sunku: galima manyti jį prigysiant.

Ieva Vasilionytė

daugiau: Varia, Visos naujienos.

šiame įraše: , , .


0 komentarai(ų)

sek diskusiją, prenumeruok šio įrašo komentarų RSS srautą.

Norėdami komentuoti, prisijunkite .


error_reporting(0);