Rodyti turinį


Izidorius Tamošaitis „Rinktiniai filosofiniai raštai“

Izidorius Tamošaitis
„Rinktiniai filosofiniai raštai“

Sudarytoja: Gražina Pranckietytė

Leidykla: Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Metai: 2010

Puslapiai: 400
ISBN 978-9955-868-31-6

Pasirodė jau septinta knyga iš Lietuvos kultūros tyrimų instituto leidžiamos serijos, skirtos Lietuvos filosofijos istorijai, paminklams ir tyrinėjimams. Ko gero, Izidorius Tamošaitis nėra itin plačiai žinomas filosofas, tad rinktinių raštų įvade Gražina Pranckietytė supažindina skaitytoją su filosofiniais Izidoriaus Tamošaičio svarstymais. Rinkinyje pateikiami filosofo straipsniai, skelbti  įvairiuose periodiniuose leidiniuose, daugiausia Vaire, Eranus, Logos, Židinyje, Tautos mokykloje nuo 1921 m. iki 1938 m., ir suskirstyti į keturias dalis: filosofijos samprata ir raida; kultūros krizė ir keliai jai įveikti; vertybių filosofija; žmogaus problema. Per septyniolika metų rašyti straipsniai aprėpia visą filosofo kūrybą: pradedant filosofijos doktorato disertacijos „Iš Vladimiro Solovjovo kriteriologijos“ pagrindu rašytais straipsniais, Vytauto Didžiojo universitete skaitytų paskaitų kursais – iki darbų, skirtų  savojo meto problematikai. 

Tamošaitis buvo vienas iš svarbiausių tautininkų ideologų. Tad dalis rinkinio straipsnių aptaria socialinio ir valstybinio gyvenimo struktūrų  krizę, tautos vado, tautos ir žmogaus, tautinės valstybės ir žmogaus problemas. Minėtieji klausimai skleidžiami pasitelkus platų kontekstą. Pateikiami pavyzdžiai iš  Sovietų Rusijos bolševizmo, Italijos fašizmo, Vokietijos nacionalsocializmo.

Beje, ieškant įtakų, pasak A.Sverdiolo, Izidorius Tamošaitis rėmėsi Maxo Schelerio idėjomis, jį gausiai cituodavo ir atpasakodavo dėstydamas filosofijos įvadą, etiką ir socialinę filosofiją, rašydamas straipsnius įvairiais filosofijos ir pasaulėžiūros klausimais.

 Vidas Dusevičius

daugiau: Knygų Lentyna.

šiame įraše: .


0 komentarai(ų)

sek diskusiją, prenumeruok šio įrašo komentarų RSS srautą.

Norėdami komentuoti, prisijunkite .


error_reporting(0);