Rodyti turinį


Filosofinio teksto vertimo seminaras 2015 (kvietimas pratęstas iki 07.31)

ms_scaled2015 m. rugpjūčio 21-23 d. vyks kasmetinis Filosofinio teksto vertimo seminaras.

Šiais metais bus verčiami René Descartes’o teksto „Olympica“ fragmentas ir Ralpho Waldo Emersono teksto „Nature“ ištrauka. Kaip ir kiekvienais metais versti padės ir su versimų autorių kultūriniu bei filosofiniu kontekstu susipažinti padės konsultantai. Gilintis į Emersono vertimą padės Vilniaus universiteto lektorė Rūta Šlapkauskaitė, o į Descartes’o – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis. Kviečiame dalyvauti visų pakopų ir akademinių institucijų filosofijos, prancūzų ir anglų filologijos ir kitus besidominčius studentus.

Laikas ir vieta. Seminaras vyks 2015 m. rugpjūčio 21-23 d. Seminaras vyks Aukštadvaryje.

Versimi tekstai.

Šiemet bus verčiami dviejų filosofijos klasikų tekstai:

1. Iš prancūzų kalbos – fragmentas iš René Descartes’o teksto „Olympica“, cituojamas Adrieno Baillet parašytoje Descartes’o biografijoje „La Vie de Monsieur Des-Cartes“ (tekstą galima parsisiųsti iš čia. Pastaba: išnašų versti NEREIKIA – jos vertėjų patogumui pažymėtos papildomai);

2. Iš anglų kalbos – Ralpho Waldo Emersono teksto „Nature“ skyrių „Spirit“ (tekstą galima parsisiųsti iš čia).

Pageidaujantieji dalyvauti seminare turi pasirinkti versti vieną iš šių autorių.

Lektoriai ir konsultantai.

Seminaro metu kviestiniai lektoriai Rūta Šlapkauskaitė ir Gintautas Mažeikis pristatys abiejų versimų autorių kultūrinį bei filosofinį kontekstą ir gelbės paties vertimo darbe. Seminare konsultantais jau yra buvę vertėjas Laimantas Jonušys, doc. dr. Vytautas Ališauskas, doc. dr. Nijolė Radavičienė, Romualdas Kacevičius ir kt. Šių metų lektoriai bus paskelbti vėliau.

Seminaro tikslas.

Seminaro tikslas – išmokti teksto užsienio kalba akademinės analizės įgūdžių, atsakingo ir kritiško požiūrio į vertimus, akcentuoti lietuviškos terminijos kūrimo svarbą, mokytis atitinkamos terminijos kūrimo principų, taip pat esminių akademinio teksto vertimo strategijų. Šio tikslo siekti padės konkretaus teksto išankstinis individualus vertimas ir nuosekli grupinė jo analizė su vyresniais, patirties turinčiais kolegomis bei dalykiniais konsultantais. Tikime, kad geriausias būdas mokytis vertimo yra praktinis, kai susiduriama su konkrečiais vertimo keblumais ir tuomet ieškoma atsakymų teorijos lygmenyje, o argumentuotai diskutuojant dėl galimų sprendimų išryškėja siūlomų strategijų silpnybės ir stiprybės.

Preliminari programa.

Pirmoji seminaro diena bus skirta lektorių paskaitoms apie Descartes’o filosofiją ir jos kontekstą beigi apie 19 a. amerikiečių literatūrą ir Emersoną. Antrąją dieną dviem grupėmis dirbsime su verstomis tekstų ištraukomis, diskutuosime apie tekstų vertimo sunkumus, ieškosime geriausių vertimo būdų bei sėkmingiausių terminų variantų. Trečioji seminaro diena skiriama bendram seminaro dalyvių darbui: drauge su dalykiniais konsultantais apibendrinsime vertimų rezultatus, sutarsime dėl galutinių vertimo variantų.

Suredaguoti vertimai bus teikiami publikuoti mokslo žurnale Problemos.

Seminaro istorija.

Pirmasis seminaras vyko 2010 m. Šeteniuose, Czesławo Miłoszo sodyboje, išverstas Charleso Sanderso Peirce’o 1878 metų tekstas Kaip padaryti mūsų idėjas aiškias, publikuotas žurnalo Problemos 79 tome. 2011 m. versta Thomo Reido teksto Esė apie žmogaus mąstymo galias ištrauka, pasirodžiusi Problemų 81 tome. 2012 m. seminare pirmą kartą versta iš dviejų kalbų: iš senosios graikų kalbos išversti rinktiniai fragmentai iš Epikūro Svarbiausiųjų minčių ir Gnomologium Vaticanum, o iš anglų kalbos versta Jeremy’io Benthamo Moralės bei įstatymų leidybos principų įvadas ištrauka. Šie vertimai publikuoti Problemų 83 tome. 2013 m. metų seminaras skirtas Pseudo-Platono Definicijoms bei Herberto Spencerio veikalui Etikos duomenys. Vertimas publikuotas Problemų 85 tome. Galiausiai pernai metų seminare dėmesys sutelktas į Pindaro poeziją bei Friedricho Schlegelio filosofiją. Seminare atlikti vertimai publikuoti Problemų 87 tome.

Sąlygos dalyviams.

Norintys dalyvauti studentai pasirenka vieno pageidaujamo autoriaus – Descartes’o arba Emersono – ištraukas, pateiktas vertimui, individualiai jas išverčia ir atsiunčia tekstą organizatoriams iki 2015 m. liepos 31 d. Į seminarą kviečiami tik išverstą tekstą atsiuntę studentai. Kadangi seminare yra ribotas skaičius vietų ir pirmenybė bus teikiama anksčiausiai pageidavimą dalyvauti išreiškusiems studentams, patariame kuo greičiau pranešti apie ketinimą dalyvauti (o vertimą bus galima atsiųsti ir vėliau, iki liepos 31 d.).

Dalyvių nakvynę ir maitinimą seminaro metu finansuoja Lietuvos mokslo taryba, tačiau dalyviai turės patys pasirūpinti kelionės išlaidomis. Seminaro vieta bus paskelbta vėliau.

Kontaktai.

Visais seminaro organizavimo klausimais prašome kreiptis į Viktorą: el. p. viktoras.bachmetjevas@ktu.lt

Organizatoriai:

Viktoras Bachmetjevas (KTU/VDU)

Vilius Dranseika (VU)

Paulius Garbačiauskas (VU)

Kęstas Kirtiklis (VU)

Seminarą pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

daugiau: Visos naujienos.

šiame įraše: , , .


0 komentarai(ų)

sek diskusiją, prenumeruok šio įrašo komentarų RSS srautą.

Norėdami komentuoti, prisijunkite .


error_reporting(0);