Rodyti turinį


Filosofinio teksto vertimo vasaros seminaras 2014

Gustave Doré. Kalbų susimaišymas (1865)

Gustave Doré. Kalbų susimaišymas (1865)

2014 m. rugpjūčio 8–10 d. vyks kasmetinis Filosofinio teksto vertimo seminaras. Išsamią informaciją ir nuorodas į tekstus galite rasti šioje pdf byloje arba žemiau pateikiamame tekste.

Šiais metais bus verčiami Pindaro ir Friedricho Schlegelio tekstai. Versti padės ir su versimų autorių kultūriniu bei filosofiniu kontekstu susipažinti padės konsultantai dr. Agnė Kulbytė ir doc. dr. Vytautas Ališauskas. Kviečiame dalyvauti visų pakopų ir akademinių institucijų filosofijos, vokiečių ir klasikinės filologijos ir kitus besidominčius studentus.

Laikas ir vieta. Seminaras vyks 2014 m. rugpjūčio 8–10 d. Senosios Gegužinės ūkyje (http://www.senojigeguzine.lt/), Kaišiadorių rajone.

Versimi tekstai.

Šiemet bus verčiami dviejų filosofijos klasikų tekstai:

1. Iš sen. graikų kalbos – Pindaro pirmosios Olimpinės odės ištrauka ir gnominiai fragmentai (tekstus galima parsisiųsti iš čia ir čia. Pastaba: versti reikia tik pažymėtas ištraukas);

2. Iš vokiečių kalbos – Friedricho Schlegelio teksto Apie filosofiją. Dorotėjai ištraukos (jas galima parsisiųsti iš čia).

Pageidaujantieji dalyvauti seminare turi pasirinkti versti vieną iš šių autorių.

Lektoriai ir konsultantai.

Seminaro metu kviestiniai lektoriai pristatys abiejų versimų autorių kultūrinį bei filosofinį kontekstą ir gelbės paties vertimo darbe. Šiais metais seminare talkininkaus dr. Agnė Kulbytė ir doc. dr. Vytautas Ališauskas.

Seminaro tikslas.

Seminaro tikslas – išmokti teksto užsienio kalba akademinės analizės įgūdžių, atsakingo ir kritiško požiūrio į vertimus, akcentuoti lietuviškos terminijos kūrimo svarbą, mokytis atitinkamos terminijos kūrimo principų, taip pat esminių akademinio teksto vertimo strategijų. Šio tikslo siekti padės konkretaus teksto išankstinis individualus vertimas ir nuosekli grupinė jo analizė su vyresniais, patirties turinčiais kolegomis bei dalykiniais konsultantais. Tikime, kad geriausias būdas mokytis vertimo yra praktinis, kai susiduriama su konkrečiais vertimo keblumais ir tuomet ieškoma atsakymų teorijos lygmenyje, o argumentuotai diskutuojant dėl galimų sprendimų išryškėja siūlomų strategijų silpnybės ir stiprybės.

Preliminari programa.

Pirmąją seminaro dieną visi dalyviai išklausys paskaitų apie Pindaro bei Schlegelio filosofines pažiūras. Antrąją dieną dviem grupėmis dirbsime su verstomis tekstų ištraukomis, diskutuosime apie tekstų vertimo sunkumus, ieškosime geriausių vertimo būdų bei sėkmingiausių terminų variantų. Trečioji seminaro diena skiriama bendram seminaro dalyvių darbui: drauge su dalykiniais konsultantais apibendrinsime vertimų rezultatus, sutarsime dėl galutinių vertimo variantų.

Suredaguoti vertimai bus teikiami publikuoti mokslo žurnale Problemos.

Seminaro istorija.

Pirmasis seminaras vyko 2010 m. Šeteniuose, Czesławo Miłoszo sodyboje, išverstas Charleso Sanderso Peirce’o 1878 metų tekstas Kaip padaryti mūsų idėjas aiškias, publikuotas žurnalo Problemos 79 tome. 2011 m. versta Thomo Reido teksto Esė apie žmogaus mąstymo galias ištrauka, pasirodžiusi Problemų 81 tome. 2012 m. seminare pirmą kartą versta iš dviejų kalbų: iš senosios graikų kalbos išversti rinktiniai fragmentai iš Epikūro Svarbiausiųjų minčių ir Gnomologium Vaticanum, o iš anglų kalbos versta Jeremy’io Benthamo Moralės bei įstatymų leidybos principų įvadas ištrauka. Pernai metų seminaras skirtas Pseudo-Platono Definicijoms bei Herberto Spencerio veikalui Etikos duomenys.

Sąlygos dalyviams.

Norintys dalyvauti studentai pasirenka vieno kurio nors autoriaus – Pindaro arba Schlegelio – ištraukas, pateiktas vertimui, individualiai jas išverčia ir atsiunčia tekstą organizatoriams iki 2014 m. liepos 31 d. Į seminarą kviečiami tik išverstą tekstą atsiuntę studentai. Kadangi seminare liko ribotas skaičius vietų ir pirmenybė bus teikiama anksčiausiai pageidavimą dalyvauti išreiškusiems studentams, patariame kuo greičiau pranešti apie ketinimą dalyvauti (o vertimą bus galima atsiųsti ir vėliau, iki liepos 31 d.).

Dalyvių nakvynę ir maitinimą seminaro metu finansuoja Lietuvos mokslo taryba, tačiau dalyviai turės patys pasirūpinti kelionės išlaidomis.

Kontaktai.

Visais seminaro organizavimo klausimais prašome kreiptis į Vilių: el. p.: vilius.dranseika@fsf.vu.lt, tel.: +370 616 79143

Organizatoriai:

Viktoras Bachmetjevas (KTU/VDU)

Vilius Dranseika (VU)

Paulius Garbačiauskas (VU)

Kęstas Kirtiklis (VU)

 

Seminarą pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

daugiau: Visos naujienos.

šiame įraše: , .


0 komentarai(ų)

sek diskusiją, prenumeruok šio įrašo komentarų RSS srautą.

Norėdami komentuoti, prisijunkite .


error_reporting(0);