Rodyti turinį


Vosylius Sezemanas „Loginiai ir gnoseologiniai tyrinėjimai“

Vosylius Sezemanas
„Loginiai ir gnoseologiniai tyrinėjimai“

Sudarė Dalius Viliūnas

Vertė Dalius Viliūnas, Loreta Anilionytė

Leidykla: Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Metai: 2010

Puslapiai: 216
ISBN: 978-9955-868-33-0

Antraštė Loginiai ir gnoseologiniai tyrinėjimai slepia Vosyliaus Sezemano tarpukariu vokiškai publikuotus darbus: Logikos dėsniai ir būtis, Apie loginių paradoksų problemą, Apie dialektikos problemą. Pasak vertėjų Daliaus Viliūno ir Loretos Anilionytės, knyga pratęsia 1987 m. Albino Lozuraičio parengtą Sezemano raštų rinkinį Gnoseologija ir reprezentuoja antrąją, baigiamąją minėtos problematikos kūrinių ciklo dalį.

Didžiausias dėmesys skiriamas logikos ir būties problematikai. Tiksliau – loginių dėsnių galiojimui ir santykiams su būtimi aptarti. Logikos dėsnius ir būtį (1931 m.) sudaro dvi dalys: logikos dėsniai subjekto aprėpiamoje bei psichinėje būtyje ir logikos dėsniai ir esatiškai autonomiška būtis. Sezemanas kruopščiai ir nuosekliai analizuoja daiktiškąjį ir nedaiktinį suvokimą, vaizdinių pasaulį, sąmonės turinius, loginį tikrumą, judėjimą, tapsmą, racionalumą, iracionalumą. Galiausiai, anot Sezemano, racionalumo bei iracionalumo problema nustoja buvusi tik gnoseologijos problema – ji tampa svarbia pačios ontologijos problema.

Kita mąstytojui rūpima klausimų grupė – loginiai paradoksai (Apie loginių paradoksų problemą, 1935 m.). Filosofas svarsto apie loginių paradoksų kilmę ir esmę: kas yra, ką reiškia paradoksai, kokios situacijos juos sukelia? Tais pačiais 1935-aisias, Sezemanas paskelbia ir Apie dialektikos problemą. Čia svarstoma dialektikos, kaip filosofinio metodo, vertė. Filosofas atskiria dialektiką ir dialektinį metodą, aptaria Hėgelio dialektikos tyrinėjimus ir N. Hartmano tezes.

Straipsnyje Vosyliaus Sezemano gnoseologijos linkmės Loreta Anilionytė Sezemaną pristato ne tik kaip puikų Vakarų Europos filosofijos raidos žinovą, bet ir kaip kompetentingą dalyvį, originalios filosofijos kūrėją, o ne vienos ar kitos to meto filosofinės krypties atstovą. Loginiai ir gnoseologiniai tyrinėjimai turėtų tapti svarbiu postūmiu Sezemano filosofijos vietai Vakarų Europos filosofijos kontekste nustatyti.

Vidas Dusevičius

daugiau: Knygų Lentyna.

šiame įraše: , , .


0 komentarai(ų)

sek diskusiją, prenumeruok šio įrašo komentarų RSS srautą.

Norėdami komentuoti, prisijunkite .


error_reporting(0);