Rodyti turinį


Albinas Plėšnys „Analitinės krypties filosofija“

Albinas Plėšnys
„Analitinės krypties filosofija“

Leidykla: VU leidykla
Metai: 2010

Puslapiai: 369
ISBN: 978-9955-33-519-1

Sunku pasakyti, ar vadinamoji kontinentinė filosofija plinta anglosaksų pasaulyje, tačiau akivaizdu, kad su pastaruoju ilgą laiką sieta analitinė filosofija vis labiau populiarėja Europoje. Tokio augančio populiarėjimo Lietuvoje ženklu laikytina ir ši Albino Plėšnio monografija, skirta analitinės krypties filosofijai.

Svarbiausia tokio pobūdžio knygų problema – demarkacija. Kas laikytina analitine filosofija? Autorius šią problemą sprendžia pasitelkdamas jos atstovų polemiką dėl Kanto analitinių / sintetinių teiginių perskyros. Analitinės krypties atstovėmis čia laikomos koncepcijos, grįstos prielaida, jog žinių sistemoje gali būti tik analitiniai ikipatyriminiai ir sintetiniai patyrimo teiginiai – ir jokių kitokių (p. 13).

Priėmus tokį gana platų analitinės filosofijos apibrėžimą, tarp knygoje išsamiai aptariamų jos pirmtakų pakliūva ne tik pozityvizmas, bet ir amerikietiškasis pragmatizmas bei pozityvizmo paveiktos socialinės filosofijos koncepcijos – marksizmas ir liberalizmas. Toliau didžiausias dėmesys skiriamas analitinėje filosofijoje gvildentai pažinimo, kalbos ir mokslo problematikai, kiek kukliau apžvelgiama analitinė etika, ontologija ir sąmonės filosofija.

Visgi svarbu turėti omenyje, jog pagrindinė knygos užduotis – ne enciklopediškai išvardinti visus relevantiškus autorius ar veikalus, bet supažindinti skaitytoją su pamatinėmis šios filosofinės krypties sprendžiamomis problemomis. O šias problemas pristatant išsakomas autorinis požiūris veikiau kviečia į diskusiją, o ne pretenduoja į galutinę ir neapskundžiamą nagrinėjamos problematikos apžvalgą.

K.K.

daugiau: Knygų Lentyna, Visos naujienos.

šiame įraše: .


0 komentarai(ų)

sek diskusiją, prenumeruok šio įrašo komentarų RSS srautą.

Norėdami komentuoti, prisijunkite .


error_reporting(0);