Rodyti turinį


Filosofinė kavinė apie rūpesčio vietą bioetikoje

Balandžio 15 d., antradienį, 19 val. Auloje (Pilies g. 11, Vilnius) vyks Philo Café susitikimas. Panešėja Aistė Bartkienė pristatys temą „Rūpesčio habitus bioetikoje: moralinių nuostatų šaltiniai“. Organizatoriai kviečia apsilankyti ir padiskutuoti.

Aprašas. Kuomet bioetikoje pernelyg koncentruojamasi į pagarbos autonomijai principą yra nepakankamai įvertinama santykių svarba ir sociokultūrinė įtaka moralinėm nuostatoms. Tokios bioetinės teorijos kaip Beauchampo ir Childresso, Gerto ir kitų, bei Engelhardt‘o yra paremtos vakarietiška asmens samprata ir turi tendenciją funkcionuoti kaip ideologijos. Tai yra susiję su krikščioniška individualizmo samprata, kuri įtakoja tiek visos moralės sferos susiaurinimą, tiek išryškinadama racionalumo svarbą, nepakankamai atsižvelgia į emocijų ir afektų poveikį moralės sferoje. Rūpesčio etika, papildyta Bourdieu habitus konceptu, leidžia parodyti kaip galima kalbėti apie rūpesčio habitus bioetikoje, atsižvelgiant tiek į galios santykius, tiek į pacientų poreikį būti išgirstiems bei gauti pagalbą, kurios reikia konkrečiai jiems. Aš teigiu, kad bioetikos teorijos, turi atsižvelgti į emocijų svarbą etikoje ir atsargiau formuluoti normatyvines nuorodas medicinos sferoje, tam kad pacientai, kurie ir taip patiria ne tik fizinį skausmą, bet ir nerimą, baimę bei nesaugumą, nebūtų verčiami daryti išimtinai racionalių sprendimų ir prisiimti visą atsakomybę už juos, ką suponuoja kritikuotinos bioetikos teorijos. Antra vertus pažymėtina, kad užuot stengusis bioetikos teorijose išdėstyti racionalių moralinių principų sąrašą, padedantį ganėtinai šaltai orientuotis situacijose, reikėtų daugiau orientuotis į gydytojų jautrumo – rūpesčio habitus – ugdymą, atkreipiant jų dėmesį tiek į kiekvieno atvejo unikalumą, lyg tiek pat ir į jų pačių, kaip moralinių veikėjų, susiformavimo aplinkybes, bei poreikį savo nuostatas modifikuoti.

Apie pranešėją. Šiuo metu dr. Aistė Bartkienė atlieka podoktorantūros stažuotę LSMU tema „Rūpesčio etikos perspektyva bioetikoje“. Stažuotė finansuojama pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamą projektą „Podoktorantūros stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“, sut. nr. 004/125/PRM03/08/26/01

daugiau: Visos naujienos.

šiame įraše: .


0 komentarai(ų)

sek diskusiją, prenumeruok šio įrašo komentarų RSS srautą.

Norėdami komentuoti, prisijunkite .


error_reporting(0);