Rodyti turinį


Šimtmetis su Levinu

Rita Šerpytytė (sud.)
„A Century with Levinas On the Ruins of Totality“

Leidykla: VU leidykla
Metai: 2009

Puslapiai: 356
ISBN: 978-9955-33-531-3

Straipsnių rinktinė Šimtmetis su Levinu: totalumo griuvėsiuose atspindi platų Levino filosofijos tyrinėjimo spektrą – nuo mūsuose labiau įsitvirtinusios fenomenologinės recepcijos iki mažiau dėmesio susilaukiančių jo talmudinių skaitinių. Levino filosofija pristatoma tiek per dialogą su Vakarų filosofine mintimi (R. Šerpytytė, J. Baranova, A. Yampolskaja, A. Žukauskaitė kt.), tiek su judaistine (D. Pattersonas, D. Banonas, J. Faulconeris, kt.), drauge užklausiant mąstytojo priklausomybę šioms dviem jo mąstyme susitinkančioms tradicijoms. Fenomenologiniai Levino filosofijos tyrinėjimai solidžiausiai pristatomi lietuvių mokslininkų straipsniuose (D. Jonkaus, N. Čepulio, M. Gutausko, D. Bacevičiūtės, T. Sodeikos), analizuojančiuose kai kurias pamatines fenomenologines patirtis. Atskira tekstų grupė svarsto vieną iš esminių Levino filosofijoje – atsakomybės – sampratą. Ši problema aptariama tiek santykyje su Kitu (etinė plotmė), tiek politiniame kontekste (teisingumo klausimas). Tai reprezentuoja H. Pazi, B. Waldenfelso, M. Gako, R. Coheno,  T. Tatranskio, J. M. Salanskio, G. Hanselio, G. Mažeikio, A. Žukauskaitės ir kitų straipsniai. Svarstant atsakomybės ir teisingumo klausimus, neišvengiamai paliečiama ir holokausto bei antisemitizmo tema – nuosekliausiai – J. Hansel ir A. Pažėraitės tyrinėjimuose. A. Mickūnas ir A. Lingis savo straipsniuose ieško Levino filosofijos išplėtimo galimybės.

Knyga yra solidus mokslinis leidinys, orientuotas į Levino tyrinėjimais užsiimančią auditoriją, – šia prasme ji puikiai įsirašo tarp analogiškų tyrimų, atliekamų visame pasaulyje. Tačiau knyga skirta ne vien profesionaliems tyrėjams. Straipsnių rinkinio pradžioje publikuojama trumpa D. Hanselio (Levino anūko) esė apie „savo senelį“ arba A. Valevičiaus prisiminimai apie susitikimą su Levinu ir trumpa jo filosofijos apžvalga gali būti įdomi ir kiek menkiau į mąstytojo filosofiją besigilinančiam skaitytojui.

daugiau: Knygų Lentyna, Visos naujienos.

šiame įraše: , .


0 komentarai(ų)

sek diskusiją, prenumeruok šio įrašo komentarų RSS srautą.

Norėdami komentuoti, prisijunkite .


error_reporting(0);