Rodyti turinį


Citatos

Įvairios citatos apie Filosofiją Lietuvoje
citatos-COL_500x170

 • “Regisi, Kanto pažiūros į žmogų remiasi kažkokia redukcija, kuri – jeigu žmogus tai padaro su savimi pačiu, o ne palieka teorijoje – turėtų būti panaši į senovės Kinijoje praktikuotą moterų kojyčių deformavimo procedūrą: gražu, bet skauda.”

  Saulenė Pučiliauskaitė
 • “Esu girdėjęs, kaip žvejai aiškina, kad filosofija – dirbtinas dalykas, o štai valtele po ežerą plaukiojant galima patirti tikrų išgyvenimų.”

  Mindaugas Briedis
 • “Kalbant apie filosofiją, vienos iš filosofinių mokyklų yra metafizinės (pavyzdžiui pozityvizmas), kitos postmetafizinės. Pastarajai atstovautų tos filosofijos kryptys, kurios yra populiarios ir Lietuvoje. Tai pirmiausia heremeneutika, fenomenologija ir kt.”

  Gintautas Mažeikis
 • “Į piliečių moralinius įsitikinimus mokslininkai žiūri tardytojo akimis: su dideliu nepasitikėjimu, siekdami kuo didesnio nešališkumo ir reikalaudami faktinių įrodymų.”

  Alvydas Jokubaitis
 • “Rene Descarteso darbų įtaka šiuolaikiniam analitinės filosofijos diskursui išryškėja kalbant apie praėjusio ir šio šimtmečio filosofų pastangas išspręsti gilius metafizinius klausimus a priori būdu, nesistengiant pakilti iš patogiojo filosofinio minkštasuolio.”

  Jonas Dagys
 • “Pavyzdžiui, filosofijos nepažinusiam žmogui kalba apie „subjektą“ ir jo „santykius“ gali pasirodyti kalba apie kažkokius nusikaltėlius, kadangi „subjektas“ jo bendrijoje gali reikšti „įtartinas asmuo“.”

  Algirdas Degutis
 • “Tiesos žinojimas ar paieškos nėra mokslo monopolija. Tiesas skelbia religijų pranašai ir kai kurie poetai, tiesų pilnos telefono knygos, buhalterijos knygos (ne visos) ir algalapiai.”

  Zenonas Norkus
 • “Nacionalinės premijos paskyrimą man laikau ženklu, kad žmogus, kuris nėra matęs kaimo ir knygas rašo užsienyje, gali rasti vietą šiandieninės Lietuvos kultūros kontekste...”

  Vytautas Kavolis (1930–1996)
 • “Kas gi imtų tvirtinti, kad, pavyzdžiui, tai, kas buvo tikra tiesa devintame amžiuje, gali būti klaidinga dvyliktame amžiuje?”

  Angelas Daugirdas (1776 – 1835)
 • “Ne paslaptis, kad mūsų filosofiniai tekstai sukurti tik gero citavimo kaina.”

  Alvydas Jokubaitis apie Lietuvos filosofiją

Pirmas | Ankestesnės 10 | 1 2 3 4 5 | Toliau 10 | paskutinis


error_reporting(0);