Rodyti turinį


Alphonso Lingis „Bendra kalba, paskiri balsai: Vilniaus paskaitos“

Alphonso Lingis
„Bendra kalba, paskiri balsai: Vilniaus paskaitos“

Vertė: Danutė Bacevičiūtė
Pratarmę parašė: Arūnas Sverdiolas

Leidykla: Baltos lankos
Metai: 2010

Puslapiai: 206
ISBN: 978-9955-23-329-9

Alphonso Lingio filosofija yra labai savito stiliaus: fenomenologijos klasikus jis sieja su gamtos ir socialinių mokslų žiniomis, o svarbiausia – su asmeniška ir turtinga savo „filosofinio keliautojo“ patirtimi. Jis yra aplankęs per šimtą pasaulio šalių ir jo knygų puslapiuose M. Merleau-Ponty, E. Levino ar F. Nietzsche‘s filosofija skleidžiasi tarsi „Discovery Channel“ ar „National Geographic“ reportažuose. „Bendra kalba, paskiri balsai“ – jau trečioji Lingio knyga lietuviškai.

Lingis (g. 1933 m.), JAV gyvenantis lietuvių kilmės filosofas, pripažinimą pirmiausia pelnė kaip puikus M. Merleau-Ponty ir E. Levino knygų vertėjas. Šių mąstytojų vektoriai ryškiausi ir paties Lingio filosofijoje: su „žmogiškojo ir anapusžmogiškojo pasaulio, taip pat savosios savasties, daugove, įvairove ir tankiu“ susiduriama pirmapradiškai kūniškai ir šis susidūrimas persmelktas atsakomybės kitam  ̶  ne tik kitam asmeniui, bet ir „gyvūnams, augalams ir netgi negyviems būviniams“, knygos pratarmėje nurodo Arūnas Sverdiolas.

Lingis įsitikinęs, jog fenomenologija „yra esminis metodas to, ką galime turėti omenyje kalbėdami apie filosofiją šiandien“. Tačiau  čia pat priduria, jog esama labai daug būdų ką nors suprasti ir visi jie turi būti įtraukti į filosofiją. Būtent dėl to jis nevengia remtis geografijos, biologijos, psichologijos, antropologijos, kultūros studijų, sociologijos ir kitų mokslinių disciplinų žiniomis. Be to, pasak Lingio, filosofijai „reikia įtraukti visą kalbos turtingumą, literatūrinio žodyno turtingumą, visą gramatikos turtingumą, visą retorikos ir stilių sudėtingumą bei įvairovę“. Puikų Lingio literatūrinį stilių liudija ir „Bendra kalba, paskiri balsai“.

Šią knygą sudaro tekstai, parašyti remiantis 2003 metais Vilniuje skaitytų paskaitų ciklu (prie pirmų trijų tekstų publikuojami ir auditorijos klausimai bei Lingio atsakymai). Joje svarstomi pasitikėjimo, pagarbos, tarpasmeninės komunikacijos ir kiti aktualūs naujosios praktinės filosofijos klausimai. Minėta, Lingio mąstymas neatsiejamas nuo jo filosofinio keliavimo, todėl ir šioje knygoje jis remiasi patirtimis Peru, Madagaskare ar Londone. Beje, kartu su „Bendra kalba, paskirais balsais“ išleidžiamas ir Lingio fotografijų albumas „Prisilietimas“.

P.S. Lingis yra ne tik labai savitas fenomenologas ir stilistas, bet ir viešas paskaitininkas. Todėl verta priminti, jog vasario 22-24 dienomis jis skaitys tris paskaitas Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete.

J.S.

daugiau: Knygų Lentyna, Visos naujienos.

šiame įraše: , , .


0 komentarai(ų)

sek diskusiją, prenumeruok šio įrašo komentarų RSS srautą.

Norėdami komentuoti, prisijunkite .


error_reporting(0);