Santraukos

Vilius Dranseika (VU Filosofijos istorijos ir logikos katedra)
Socialinis konstruktyvizmas ir mokslinio realizmo problema >>>

Kęstas Kirtiklis (VU Filosofijos istorijos ir logikos katedra)
Ar komunikacijos mokslai taps mokslu? >>>

Rimas Norvaiša (Matematikos ir informatikos institutas)
Kas yra matematika? >>>

Albinas Plėšnys (VU Filosofijos katedra)
Mokslas ir mokslo filosofija >>>

Kazimieras Pyragas (Vilniaus Pedagoginis Universitetas)
Laiko sąvoka šiuolaikinėje fizikoje >>>

Vytautas Rubavičius (Kultūros, filosofijos ir meno institutas)
"Išteklių" vaizdinys šiuolaikiniame moksle >>>

Arvydas Šliogeris (VU Filosofijos katedra)
Filosofija versus mokslas >>>