Siūlomos teminės gairės

* Filosofijos ir kitų mokslų santykis (tiksliųjų, socialinių, politikos ir kt.)

* Filosofijos ir mokslo demarkacijos problema

* Šiuolaikinės mokslo filosofijos problemos

* Mokslų įtaka filosofijai ir filosofijos įtaka mokslams