Kvietimas dalyvauti konferencijoje

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas
kartu su
Bochumo Rūro universiteto Medijų studijų institutu
ir
Baltarusijos mokslų akademijos Filosofijos institutu

kviečia dalyvauti
tarptautinėje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje

KULTŪRA IR MEDIJOS: LOKALUS IR GLOBALUS ASPEKTAI

Vilnius, gegužės 22-23 d., 2009Nors pasaulyje akivaizdžiai plinta įvairių medijų įgalinta tinklaveika, šio proceso įtaka anaiptol nėra vienareikšmė. Viena vertus, medijos kuria transnacionalinę globalią kultūrą, kurioje "nebėra vietos pojūčio" (J.Meyrowitzas), o didžiulė kultūrinė įvairovė yra asimiliuojma globalios medijų kultūros. Antra vertus, globalios medijos sukelia lokalias reakcijas, interpretacijas ir pasipriešinimą globaliai kultūrai. Ši dviprasmybė kelia klausimus apie pačias medijas: kas jos yra, galingi kultūrinės transmisijos instrumentai ar kultūros kūrimo priemonės?
Konferencijos tikslas yra analizuoti sąsajas tarp medijų ir kultūros tiek globaliame, tiek lokaliame lygmenyje

Siūlomos temos:

* Medijų įtaka socialiniam gyvenimui
* Medija ir tapatybės konstravimas (tautiškumas, etniškumas, lytis)
* Politikos, kasdienio gyvenimo ir viešosios sferos madiatizacija
* Medijų teorijos vieta šiuolaikinių humanitarinių mokslų diskurse
* Medijų menas ir jo vieta šiuolaikinėje kultūroje

Registracija ir santraukos. Prašome užpildyti registracijos formą (kartu su santrauka iki 1500 žodžių) ir iki gegužės 1 d. atsiųsti šiais elektroninio pašto adresais:

arunas_mickevicius@yahoo.com IR vilius.dranseika@fsf.vu.lt

Publikavimas. Santraukos bus prieinamos konferencijos internetinėje svetainėje. Konferencijos medžiagą planuojama išleisti atskiru leidiniu.

Konferencijos kalbos: anglų ir lietuvių.