Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas
Bochumo Rūro universiteto Medijų studijų institutas
Baltarusijos mokslų akademijos Filosofijos institutas


KULTŪRA IR MEDIJOS: LOKALUS IR GLOBALUS ASPEKTAI

Tarptautinė tarpdisciplininė konferencija


Gegužės 22-23, 2009
Vilnius