Rengėjai

Organizacinis komitetas

P i r m i n i n k a s
Doc. dr. Arūnas Mickevičius, (Vilniaus universitetas)
N a r i a i
Prof. Wolfgang Beilenhoff (Bochumo Rūro universitetas)
Dr. Jonas Dagys (Vilniaus universitetas)
Dokt. Vilius Dranseika (Vilniaus universitetas)
Dr, Valery Yevarouski (Baltarusijos mokslų akademija)
Dokt. Kęstas Kirtiklis (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Nerijus Milerius (Vilniaus universitetas)
Dokt. Vytis Silius (Vilniaus Universitetas)

Mokslinis komitetas

P i r m i n i n k a s
Doc. dr. Arūnas Mickevičius, (Vilniaus universitetas)
N a r i a i
Prof. Wolfgang Beilenhoff (Bochumo Rūro universitetas)
Dr. Valery Yevarouski (Baltarusijos mokslų akademija)
Doc. dr. Nijolė Radavičienė (Vilniaus universitetas)
Prof. habil. dr. Evaldas Nekrašas (Vilniaus universitetas)
Prof. habil. dr. Zenonas Norkus (Vilniaus universitetas)
Prof. habil. dr. Marius Povilas Šaulauskas (Vilniaus universitetas)
Prof. habil. dr. Arvydas Šliogeris (Vilniaus universitetas)