7. Parodos rengėjos, VU bibliotekos darbuotojos

7. Parodos rengėjos, VU bibliotekos darbuotojos

8. Z. Norkus pristato gausius profesoriaus numatytus, bet nespėtus atlikti darbus, perduoda jų sąrašą Šaulauskui
6. Filosofijos istorijos ir logikos katedros vedėjas M. P. Šaulauskas