6. Filosofijos istorijos ir logikos katedros vedėjas M. P. Šaulauskas

6. Filosofijos istorijos ir logikos katedros vedėjas M. P. Šaulauskas

7. Parodos rengėjos, VU bibliotekos darbuotojos
5. Filosofijos fakulteto dekanas A. Poviliūnas