2004/03/22

VU filosofijos doktorantų seminarai 

Sekantis seminaras įvyks 2004.03.30 16:30; VU Filosofijos fakultete, Didlaukio 47, 515 auditorijoje. Jonas Dagys skaitys pranešimą "Fizikalistinė ontologija bei a priori ryšio tarp psichologijos ir fizikos tariamas būtinumas." Pranešimo tezes galima rasti čia. Visų seminarų kalendorinį planą galite rasti čia.

2004/03/18

Keletas nuorodų 

Nors sekdami šiomis nuorodomis rasite nebenaujus dalykus, tačiau gali būti, kad pirmą kartą.

Keletas nuorodų į VPU bibliotekos siūlomus resursus:

Žmogus ir žodis: mokslo darbai. - V. : VPU, 1999. - T. 1. - Nr.4. [PDF]
Žmogus ir visuomenė 4'96: straipsnių rinkinys. - V. : VPU, 1998. [PDF]
Kalenda, Česlovas. Ekologinės etikos tapsmas. - V. : VPU, 1998. [PDF]

Dar viena nuoroda: svetainė "Semiotikos klasikai".

2004/03/15

Tarptautinės studentų konferencijos "Menas: interpretacijų avantiūros" programa 

Tarptautinė studentų konferencija
Menas: interpretacijų avantiūros

Konferencijos programa

Ketvirtadienis, kovo 18 d.
Atviros Lietuvos fondas, Didzioji g.5
Konferencijų salė (4 aukštas)

09. 30 – 10. 00 Dalyvių registracija ir konferencijos atidarymas
10.00 – 10.20 Magdalena Silberring- Strzelecka, Susižavėjimas Rytais Karolio Szymanowskio vokaliniuse kūriniuose
10.20 – 10.40 Anna Świerczek, Granadoso `Goyescas` kaip Goyos genijaus muzikinė apoteozė
10.40 – 11.00 Natalija Sopata, `Up into the silence` E. Knapiko: semiotinė interpretacija
11.00 – 10. 20 Kavos pertraukėlė
10.20 – 11.40 Agnieszka Konieczna, Onutė Narbutaitė: pliuralistinio Babelio bokšto vizija
11.40 – 12.00 Aistė Paulina Virbickaitė, Madonos interpretacijos šiuolaikinėje dailėje: desakralizacija ar sakralumo paieškos?
12.00 – 12.20 Martin Kapran, Socrealizmo tikrovės užčiuopimas: Greimo naratyvinės semiotikos naudojimas
12.20 – 12.40 Diskusija
12.40 – 14. 00 Pietų pertrauka
14.00 – 14.20 Jolanta Saldukaitytė, Passolini filmai ir žmogaus tapatybė
14.20 – 15.00 Filosofas doc.dr. Tomas Sodeika, Menas ir filosofija
15.00 – 15.20 Agnieška Juzefovič, Teksto ir vaizdo santykis R. Magritte`o kūryboje
15.20 – 15.40 Jekaterina Lavrinec, Tarp vaizdo ir žodžio: tikrovės naikinimo ir kūrimo strategijos
15.00 – 16.00 Diskusija
16.00 – 16.20 Kavos pertraukėlė
16.20 – 16.40 Dailininkė Marija Teresė Rožanskaitė
16.40 – 17.00 Klementina Maciulevičiūtė, Kokios spalvos yra tyla?
17.00 – 17.20 Asta Pakarklytė, Dviguba interpretacijų avantiūra. Aplinkos inspiracijos ir stimulai
17.20 – 17.40 Marek Nahajowski, John Dowland`o melancholija muzikoje
17.40 – 18.00 Diskusija

Penktadienis, kovo 19 d.
Atviros Lietuvos fondas, Didzioji g.5
Konferencijų salė (4 aukštas)


10.00 – 10.20 Agnieszka Szeffel, Blakstiena po vilkės antakiu: vizualinė moteriškojo murmėjimo reprezentacija
10.20 – 10.40 Michał Rybak, Gėdingumas ir jo slėpimas architektūroje
10.40 – 11.00 Jonas Sakalauskas, Paaugliškumo sindromas mene
11.00 – 11.20 Diskusija
11.20 – 11.40 Kavos pertraukėlė
11.40 – 12.00 Katarzyna Zawistowska
12.20 – 12.40 Agnieszka Leszczyńska, High-tech estetika
12.40 – 13.00 Anna Burkiewicz, Dizainas ir dialogas architektūroje
13.00 – 13.20 Diskusija
13.20 – 14.30 pietų pertrauka
14.30 – 15.00 Rita Matulionytė, Teisės estetinimas R. Rorty ir D. Dworkino teorijose
15.20 – 15.40 Doc. dr. Alfonsas Andriuškevičius, Menas ir visuomenė, visuomenė ir menas
15.40 – 16.00 Milda Laužikaitė, Lietuviško pankroko analizė kultūros studijų srovės kontekste
16.00 – 16.20 diskusija
16.20 – 16.40 Kavos pertraukėlė
16.40 – 17.00 Liliana Morawska, Grzegorz D. Stunża, Naujoji medija – naujasis menas?
17.00 – 17.20 Anna Kozłowska, Belos Bartoko muzikinio teatro šiuolaikinė ekspresionistinė realizacija
17.20 – 17.40 Katarzena Moro, Postmodernus, architektoniškas sakraliųjų erdvių formavimo kodas
17.40 – 18.00 Paulina Borysewicz, Dievo Atvaizdo bažnyčia – idėjos perseveracija, politiniai kontekstai, fatalistinės vizijos

---- 20.00-02.00 Konferencijos dalyviams ir svečiams Maironio g. 6, VDA rūsyje organizuojamas vakarėlis skambant gyvai muzikai ----


Šeštadienis, kovo 20 d.
Maironio g.6, VDA, Gotikos salė

10.00 – 10.20 Agnieszka Majkowska, Nūdienos aliuzijos – originalumas ir autentiškumas architektūros kūryboje ir suvokime
10.20 – 10.40 Darius - Manfredas Miliauskas, Vieno sakinio, muzikos akordo ar spalvų dermės interpretacijos galimybės
10.40 – 11.00 Andrius Rachmatovas, Menas tarp savų - neįgalumo versija
11.00 – 11.20 Diskusija
11.20 – 11.40 Kavos pertraukėlė
11.40 – 12.00 Marcin Strzelecki, Mokslas muzikos teorijoje
12.20 – 12.40 Agnes Domke, Stebuklas mene: ikikrikščioniškasis ir šiuolaikinis menas
12.40 – 13.00 Kasparas Pocius, Intelektualai paraštėse: marginalizmo nuojauta grožinėje literatūroje
13 00 – 14.30 Pietų pertrauka
14.30 – 14.50 Ieva Jusionytė, Interpretatyvaus / ritualinio kino perskyra: lietuviški eksperimentai
14.50 – 15.10 Lindos Gedinos projekto „Įsiterpimo interpretacija: Heideggeris apie meno kūrinį“ prezentacija
15.10 – 15.30 Auridas Gajauskas, Kūrybos paklydimai ir prasmė: dar kartą apie „Žiedų ValdovO“ fenomeną
15.30 – 15.50 Diskusija
16.00 – 18.00 Reinis Varakalns, Išsigelbėjimas (žaidimas)

Daugiau informacijos: http://studentukonferencija.vda.lt
telefonais.: 868442756, 60339152
informacija apie vakarėlį telefonu: 867603473,
Pastaba: Pranešimai dalyvių iš užsienio bus skaitomi anglų kalba arba bus verčiami į lietuvių kalba


2004/03/14

Mokslinė konferencija “200 metų po Kanto” 

2004 metų gegužės 7-8 d. KTU Humanitariniame fakultete įvyks Lietuvos filosofų draugijos mokslinė konferencija "200 metų po Kanto." Plačiau apie konferenciją skaitykite čia.

2004/03/11

Konferencijos "Scientia et historia' 2004" pirmosios dienos programa 

Apie konferenciją jau buvo rašyta.

Dabar įdedu pirmosios konferencijos dienos pranešimų pavadinimus. Antroji diena bus skirta Lietuvos mokslo istorijai.

"Kovo 25 d.
12 - 18 val.

1. Ž. Jackūnas "Pažinimo sampratos kaita postmodernizmo teorinės kultūros įtakoje"
2. A. Juozaitis "Globalizmas ir etika"
3. A. Konickis "Postmodernistinis" diskursas: supratimo praradimas"
4. K. Makariūnas "Kokius kelius mokslui rinkomės ir rinksimės?"
5. V. Dranseika "Tomas Kuhnas: kam paranki mokslo istorija?"
6. E. Adomonis "Mokslo revoliucijos ir idėjų perimamumas"
7. A. Rimaitė "Apie vieną prievartos formą viduramžių moksle"
8. D. Kirvelis "Bioinformacijos organinė interpretacija"
9. J. Rubikas "Biologinio žmogaus konstravimo problema"
10. J.A. Krikštopaitis "Apie A. Tofflerio prognostiką, interpretuotiną kaip istorijos fenomenologiją"

2004/03/10

Antikos studijų seminaras 

Permetu iš www.bernardinai.lt:

"Antikos studijų seminaras

Vilniaus universiteto filologijos fakultetas
Rašytojai - skaitytojai: Antikos recepcija ir recepcija Antikoje
2004 metai
Pavasario semestras

Darius Alekna - Pirmosios šv. Augustino De doctrina christiana
interpretacijos: Eugipijus, Kasiodoras
Kovo 25 d. 14 val. K 2 auditorija

Ona Daukšienė - Vergilijaus Eneida ir krikščioniško epo pradžia:
Juvenkas,
Evangeliorum libri IV
Balanžio 29 d. 14 val. K 2 auditorija

Nijolė Juchnevičienė - Plutarchas apie piktą Herodoto valią (De Herodoti malignitate)
Gegužės 13 d. 14 val. K 2 auditorija"

Filosofai apie LRT 

Ištrauka iš 2004 m. kovo 12 d. Europa City Vilnius (Jasinskio g. 14, 01112, Vilnius) vyksiančios konferencijos "LRT: nusikalstama komercija ar priedermė visuomenei" programos:

"10.00 Žiniasklaida kaip medijuota patyrimo forma
V.Radžvilas, filosofas

10.20 LRT ir viešosios nuomonės dinamika proceso ir konflikto teorijų požiūriu
G.Mažeikis, filosofas"

Iš pranešimų pavadinimų nėra akivaizdu (bent jau man) kad čia bus gvildenamos filosofines problemos, bet ką gali žinot.

"Kelionių antropologija" 

ŠU Kultūrinės antropologijos centras išleido straipsnių rinkinį "Kelionių antropologija", parengtą pranešimų, skaitytų to paties pavadinimo konferencijoje, pagrindu. Tai nėra tiesiogiai filosofinis leidinys, bet ir ne tiek toli nutolęs, kad nebūtų pagrindo informaciją apie jį čia įdėti:)

Baudrillard'o knygos "Simuliakrai ir simuliacija" recenzija 

Naujame "Politologijos" numeryje galima rasti Emanuelio Mituzo parašytą recenziją "Tikrovė, nihilizmas ir šiuolaikinė socialinė sistema."

2004/02/26

Konferencija "Scientia et historia 2004" 

Kovo 25 - 26 d. Kultūros filosofijos ir meno instituto salėje (Saltoniškių g. 58, II aukštas) vyks mokslinė konferencija "Sciencia et historia 2004". Konferencijoje bus nagrinėjamos mokslo istorijos ir mokslo filosofijos problemos.

Konferencijos pranešimai bus skaitomi 25 d. (ketvirtadienį) 12.00 val. ir 26 d. (penktadienį) 9.30 – 14.00 val.

26 d. (penktadienį) 15.00 val. MA Mažojoje salėje (Gedimino pr. 3) vyks svečių iš užsienio paskaitos:
prof. Roman Duda (Krokuva) "Erdvės suvokimo raida: matematikos istoriko požiūris",
prof. Romualdas Šviedrys (New York) "Naujas požiūris, vertinantis mokslo revoliucijų sampratą".
Dalyvauja akademikas Bronius Grigelionis.

Konferenciją rengia: Lietuvos MA, Mokslininkų rūmai ir Lietuvos mokslo istorijos ir filosofijos asociacija.

...Senesnių naujienų ieškokite archyve...

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com